Voor de realisatie van de nieuwe school aan de César Franckstraat in Leiden organiseerden wij zowel de architectenselectie als de aannemersselectie.

De school voor voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.  Door een nauwe samenwerking tussen architect, opdrachtgever en aannemer werd invulling gegeven aan alle specifieke eisen die aan het gebouw werden gesteld.

De school werd in 2017 in gebruik genomen.

Opdrachtgever: Leo Kanner Onderwijsgroep